Chocolate Fountain


Kepada sesiapa yang berminat untuk menyewa chocolate fountain, boleh email kepada luvlychoc@gmail.com untuk mendapat keterangan lanjut.

Caj yang dikenakan:
Sewa - RM60 ( mesin sahaja)
Deposit - RM100 (akan dikembalikan setelah mesin dipulangkan)

-----ooooOOOOOOoooo-------------

For those who wish to rent a chocolate fountain, can email to luvlychoc@gmail.com for further information.

Charges are imposed:
Rental - RM60 (machine only)
Deposit - RM100 (will be returned after the machine is returned)